Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Domácí řád - JIP novorozenců

 

 
 

 

Dětské oddělení  -  Jednotka intenzivní péče pro novorozence

 

 

Vážení rodiče,

 

pokyny uvedené v tomto řádu Vám mají napomoci při základní orientaci na našem oddělení.

Zdravotní stav Vašeho dítěte vyžaduje léčení na jednotce intenzivní péče. Pokud se jeho stav zlepší, bude léčeno na novorozeneckém oddělení. Pobyt v nemocnici není pro nikoho příjemná záležitost. Budeme se snažit o co nejlepší péči, zpříjemnění pobytu, brzké uzdravení a návrat do domácího prostředí.

 

 

Příjem dítěte na oddělení

Na oddělení novorozenecké JIP  je vaše dítě převezeno z porodního sálu transportním inkubátorem ihned po porodu. Novorozenec je uložený do inkubátoru nebo na vyhřívané lůžko, napojené na  monitor a dle zdravotního stavu je zahájena  neodkladná péče. Rodiče jsou  informováni ihned po zajištění zdravotního stavu  dítěte.

Děťátku na oddělení novorozenecké JIP přineste jednorázové pleny, vlhčené ubrousky a také můžete přinést vlastní omyvatelnou hračku.

 

 

Doprovod matky dítěte

Matka může být na oddělení novorozenecké JIP přijata jakmile to umožní její zdravotní stav a je propuštěna z péče gynekologů.

Léčba nedonošených a nemocných novorozenců vyžaduje delší dobu léčení, týdny i měsíce.

Toto období je pro rodiče a především pro matky velmi psychicky náročné. Z tohoto důvodu je možný individuální postup při příjmu matky na oddělení, vždy po domluvě s ošetřujícím lékařem.

Je nutné,aby měla matka  s sebou toto vybavení: domácí oděv a obuv, pyžamo, ručník, hygienické potřeby, léky - pokud nějaké užívá.

 

Opuštění oddělení je povoleno jen ve výjimečných případech / lékárna, kontrola na jiné ambulanci apod./

 

 

Při odchodu si vždy oblékněte bílý plášť, který po návratu vyhodíte ve filtru do určeného pytle.

 

Každý odchod z oddělení hlaste sestře. Ve všech prostorách je zákaz kouření!

 

Bufet a  novinový stánek jsou v přízemí pavilonu ve spojovací chodbě.

 

 

Strava

Dietu matky určuje lékař podle zdravotního stavu.

 

Návštěvy

Na intenzivní část JIP jsou celodenní, a to pouze rodiče dítěte.

Na pokoje matek mohou i ostatní příbuzní či známí,ale vždy jen dvě osoby starší 10 let.

 

 

 

Pobyt na jednotce intenzivní péče vyžaduje dodržování zvláštního režimu.

Při vstupu do filtru proveďte vždy dezinfekci rukou, poté můžete vstoupit na oddělení.

 

V případě izolace vašeho dítěte si po dezinfekci rukou, před vstupem na pokoj, obléknete vždy nový jednorázový ochranný plášť. Při odchodu vyhodíte ochranný plášť do určeného pytle ještě na pokoji.

 

 

Informace

Podrobné informace o zdravotním stavu dítěte podává ošetřující lékař osobně v pracovní době. V ÚPS /služba lékaře od 15.30 -7.00 hod./ lékař konající službu podá pouze základní informace.

 

 

 

 

Připomínky

Připomínky či nespokojenost můžete kdykoli přednést primáři oddělení. Většinou jsou vyvolány určitým nedorozuměním nebo chybným pochopením situace.

Věřte,že mnohé se dá vyřešit společným jednáním.

 

Našim přáním je vzájemná spolupráce a Vaše spokojenost po celou dobu pobytu

na dětském oddělení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hájková Simona                                                                  MUDr. Martin Zimen

   vrchní sestra                                                                          primář dětského oddělení

 

Dne:3.6.2014

Aktualizace : dle potřeby

 
Zodpovídá: MUDr. Milan Svojsík
Vytvořeno / změněno: 8.3.2009 / 13.6.2014

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies