Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Domácí řád děti do šesti let

 

Vážení rodiče, milé děti,

pokyny uvedené v tomto domácím řádu Vám mají napomoci při základní orientaci na našem oddělení. Pobyt v nemocnici není pro nikoho příjemná záležitost. Budeme se snažit o co nejlepší péči, zpříjemnění pobytu, brzké uzdravení a návrat do domácího prostředí.

 

Příjem dítěte na oddělení

Příjem probíhá na ambulanci v přízemí této budovy. Je nutné mít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny, u osob starších 15 let občanský průkaz a doporučení odesílajícího lékaře. Prvního vyšetření dítěte probíhá na ambulanci, poté Vás dětská sestra doprovodí na oddělení a následně na váš pokoj. Vysvětlí Vám provoz oddělení.  Šaty, obuv a oblečení si uložíte do skříně na pokoji. Cenné předměty a větší obnos peněz s sebou neberte. Náušnice, které dítěti nejdou rozepnout, mu ponecháme proti podpisu. Pokud dítě užívá nějaké léky nebo nosí brýle, co nejdříve je  předejte sestrám na oddělení. Vlastní pyžamo si dítě může nechat, pokud  ho nemáte s sebou, dostane dítě naše pyžamo, domácí obuv a  hygienické potřeby  mu doneste. Oblíbená hračka dítěti pobyt zde jistě zpříjemní.

 

Doprovod rodičů

Na oddělení přijímáme jako doprovod  rodiče, prarodiče, nejbližší příbuzné. Zaměstnaným lékař vystaví pracovní neschopnost, kterou  při propuštění ukončí. Je nutné, abyste s sebou měli toto vybavení: domácí oděv a obuv, pyžamo, ručník, hygienické  potřeby, léky- pokud nějaké užíváte.

Bufet a  novinový stánek jsou v přízemí pavilonu ve spojovací chodbě

Půjdete- li  mimo oddělení, informujte vždy sestru. Dítě nemůže zůstat na pokoji samo bez dozoru. K nákupu využívejte návštěvní dobu, kdy u dítěte může počkat jiný rodinný  příslušník.

Ve všech prostorách  nemocnice je zákaz kouření.

 

Denní rozvrh

 6.30   plánované odběry

 7.15   ranní toaleta – individuální

 7.30   snídaně

 7.50   podávání léků

 8.00   malá vizita

 9.15   svačina  / děti do 3 let /

10.00   velká vizita /po,st,pá/

13.50   podávání léků

11.30   oběd

12.30   měření tělesné teploty

 

Během dopoledne probíhají různá lékařem určená vyšetření a ošetření dítěte.

 

14.00  svačina  batolat

14.00  podávání léků

17.15  večeře

19.45  podávání léků, ukládání dětí ke spánku

19.50  podávání léků

 

Strava

Dietu určuje lékař podle charakteru onemocnění a stavu dítěte. Jednotlivé porce jídla v uvedených časech rozvážíme na pokoj. Chcete-li dítěti dát ovoce, tekutiny či jiné potraviny v zájmu dítěte se poraďte s lékařem. K dispozici je lednice pro doprovod dětí, kde si můžete uložit své potraviny.

 

Průjmová onemocnění

U dětí přijatých s průjmovým onemocněním je nutné dodržovat zvláštní režim. Se zvýšeným hygienickým režimem budete podrobně seznámeni při příjmu dítěte na oddělení.

 

Návštěvy    

Jsou denně . V průběhu návštěvy se vystřídejte tak, aby u jednoho dítěte byli maximálně dva návštěvníci. Vycházku v areálu nemocnice povoluje primář nebo ošetřující lékař. Na vycházku můžeme zapůjčit kočárek. Odchod z oddělení hlaste sestře.

 

Informace

Podrobné informace o zdravotním stavu dítěte podává ošetřující lékař osobně v pracovní době. V ÚPS lékař konající službu podá pouze základní informace.

 

Propuštění

Při velké vizitě rozhodne primář oddělení, zda bude Vaše dítě propuštěno. Informace o dalším léčebném postupu a propouštěcí zprávu dostanete od ošetřujícího lékaře.

 

Připomínky

Připomínky či nespokojenost můžete kdykoli přednést primáři oddělení. Většinou jsou vyvolány určitým nedorozuměním nebo chybným pochopením situace. Věřte, že mnohé se dá vyřešit společným jednáním.

 

Našim přáním je vzájemná spolupráce a Vaše spokojenost po celou dobu pobytu na dětském oddělení.

 

Mgr. Simona Hájková,  vrchní sestra

MUDr. Martin Zimen,  primář dětského oddělení

 

Dne: 29.5.2014

Aktualizace: dle potřeby

 

Kontext

Umístění: Menu > Mapa stránek > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Pediatrické oddělení > Informace pro pacienty > Domácí řád děti do šesti let

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Pediatrické oddělení > Informace pro pacienty > Domácí řád děti do šesti let

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies