Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Dobrý den, jmenuji se mycobacterium tuberculosis a budu bydlet ve Vašich plicích

Věděli jste, že tuberkulózou je v současné době ve světě infikovaná 1/3 lidstva?! Světová zdravotnická organizace varuje před jejím velkým nástupem. Je totiž čím dál obtížnější TBC léčit, protože je stále více odolnější vůči antibiotikům. Při tomto onemocnění vzniká v plicích zánětlivé ložisko, které se může šířit po plíci a pak i do dalších orgánů.
 

 
 

Při tomto onemocnění vzniká v plicích zánětlivé ložisko, které se může šířit po plíci a následně i do dalších orgánů. Zdrojem nákazy je nemocný člověk a k přenosu infekce dochází většinou inhalační cestou, tj. vdechnutím kapének hlenu, který nemocný vykašlává. Chcete-li se o TBC dozvědět více, přečtěte si následující rozhovor s primářem plicního oddělení Nemocnice Jihlava MUDr. Tomášem Snížkem:

 

Jak je na tom ČR s výskytem TBC?

V roce 2009 byla v ČR tuberkulóza zjištěna v 710 případech. Ve srovnání s rokem 2008 to znamená pokles o 19%. Tento klesající trend je dlouhodobý. V kraji Vysočina je opakovaně  jeden z nejnižších výskytů TBC v ČR, v roce 2009 se zde TBC objevila osmnáctkrát. Tito nemocní jsou hospitalizováni v Nemocnici Jihlava, Nemocnici Třebíč, Nemocnici Havlíčkův Brod a v Plicní léčebně Humpolec. Jde tedy o několik málo případů - cca 3-5 případů na ZZ, z nichž nelze provádět statistické závěry pro každé ZZ.

 

Jaký byl věk těchto pacientů?

Republikové statistiky mluví o příznivé věkové křivce - tedy nejvyšší výskyt TBC je ve vyšších věkových kategoriích. U mužů však pozorujeme nárůst ve středním věku 45-49 let. V ČR byla TBC zjištěna u 7 dětí (6 bylo očkovaných z ČR, 1 neočkované z Kazachstánu). U nás v jihlavské nemocnici je situace podobná. Dítě s TBC nebylo žádné.

 

Byli mezi nakaženými Češi? Či z jakých jiných zemí nemocní pocházeli?

Ze všech nakažených, zjištěných v ČR, šlo z 19,2 % o cizince, nejčastěji z Ukrajiny, Mongolska, Slovenska a Vietnamu. V NJ byli hospitalizováni pouze Češi.

 

Kolik lidí v ČR a na Vašem oddělení na TBC zemřelo?

V ČR zemřelo na TBC 43 pacientů - úmrtnost byla 0,5/ 100 tis. obyvatel. V NJ nezemřel nikdo.

 

Jak probíhá léčba pacientů nakažených TBC?

Je dána celosvětově doporučenými postupy. V klasickém případě se doporučuje pobyt v nemocnici po 6-9 týdnů při současné izolaci a podávání troj- až čtyřkombinace speciálních antibiotik, následuje další čtyřměsíční terapie již doma s redukcí dávky antibiotik. Léčba tedy klasicky trvá 6 měsíců, v komplikovaných případech, např. při rezistenci na ATB, i rok či více. Operační léčba, využívaná před érou antibiotik, je dnes výjimečná.

 

Jaký je Váš názor na očkování novorozenců proti TBC? Nese s sebou nějaká rizika?

Každé očkování má svá rizika, ale ta musí být menší, než je přínos očkování. Pokud je epidemiologická situace státu dobrá a počet nových případů se sníží pod 10/100 tis. obyvatel, pak se v řadě  rozvinutých států západně od nás ustupuje od plošného očkování (kalmetizace) všech novorozenců a přistupuje se k výběrovému očkování tzv. rizikových skupin obyvatelstva. Těmi jsou definované skupiny, ve kterých se TBC vyskytuje v počtu 50 a více na 100 tis. jedinců - např. jde o bezdomovce, azylanty, narkomany, trestance, osoby z oblastí s vysokou incidencí TBC apod. Problematická může být definice těchto skupin obyvatelstva i praktické zabezpečení očkování. Úplné zrušení očkování není v plánu. Před lety provedený experiment ve třech krajích ČSSR vedl k nárůstu TBC u dětí.

 

Co říkáte na to, že MZ ČR chce zrušit plošné očkování novorozenců, tedy že by měli být očkováni jen novorozenci, u nichž je vysoké riziko onemocnění?

Souhlasím. Je to moderní trend - ústup od celoplošných postupů k cíleným zákrokům, postup dle evidence based medicine (medicína založena nad důkazech). Očekával bych snížení nákladů společně s větší efektivitou očkování.

 

A co říkáte na to, že vloni MZ ČR zrušilo povinné přeočkování dětí v 11 letech?

Přeočkování v 11 letech bylo zrušeno na základě vědeckých poznatků, které neprokázaly zvýšení účinnosti revakcinace. Navíc i revakcinace má své vedlejší nežádoucí účinky. V roce 2009 prováděly revakcinaci v EU jen ČR, Slovensko a Bulharsko.

 

A pozor! TBC se vykytuje i u očkovaných osob! Vakcína ale chrání před těžkým onemocněním - milární TBC a TBC mozkových blan.

 

Jaká je ve světě epidemiologická situace, co se TBC týče? Je problém TBC vyřešen?

Epidemiologická situace ve střední a západní Evropě je dobrá. Dobrá epidemiologická situace neznamená, že je TBC vyřešena. Ročně ve světě onemocní TBC cca 5 mil. lidí, umře snad 1 milion. Epidemie je v oblasti rovníkové Afriky, střední a jižní Ameriky, na bývalém území SSSR a v jihovýchodní Asii. Zde je onemocnění způsobeno především nízkým socioekonomickým statutem, nedostatečnou hygienou, chybějící zdravotní péčí, pandemií AIDS a neschopností vládnoucího managementu. TBC v rozvojových zemích je špatným svědomím bohatých zemí (nebo by měla být), které sice stále nadávají, že jsou v krizi, ale přitom cpou své pejsky šunčičkou. 

 
Zodpovídá: Ing. Veronika Pysková
Vytvořeno / změněno: 26.8.2010 / 26.8.2010

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies