Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Diabetologické centrum jihlavské nemocnice patří mezi několik málo center v ČR, která mají jak část pediatrickou, tak část pro dospělé

Lékaři jihlavské nemocnice – vedoucí lékař dětské části diabetologického centra prim. MUDr. Milan Svojsík a vedoucí lékař diabetologického centra pro dospělé MUDr. Michal Policar – se zúčastnili 46. kongresu Evropské asociace pro studium diabetu (EASD) ve švédském Stockholmu.
 

 
 

V příjemném prostředí zeleného města se sešlo neuvěřitelných 18 000 světových diabetologů a zdravotníků, zabývajících se léčbou diabetu. V průběhu čtyřdenního kongresu bylo prezentováno na 250 ústních sdělení, kolem 1 400 posterových sdělení a na 100 přednášek na témata, pokrývající celé spektrum péče o pacienty s diabetes mellitus. Byly zde prezentovány i výsledky některých studií.

 

Jednou z nich byla dlouho očekávaná ADDITION Study, anglicko-holandsko-dánská studie, prováděná u 3 000 nově diagnostikovaných diabetiků 2. typu, sledovaných po dobu 5 let. V rámci této studie byla porovnávána „rutinní“ léčba v běžné ordinaci s intenzivní a časně nasazovanou komplexní léčbou, zaměřenou jak na kontrolu glykémií, tak i hodnot krevního tlaku. Výsledky studie ukazují na obrovské zlepšení rutinní péče v prevenci výskytu kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s diabetem mellitem. Diabetes mellitus 2. typu postihuje celosvětově více než 240 milionů osob a významně přispívá k rozvoji kardiovaskulárních chorob. Rozsáhlé světové studie jednoznačně potvrzují příznivý vliv léčby hypertenze (vysokého krevního tlaku) na vaskulární komplikace diabetu a na přežití pacientů. Riziko mikrovaskulárních komplikací lze snížit také intenzivní kompenzací diabetu.

 

Jihlavská nemocnice se diabetikům věnuje již desítky let. Od prosince roku 2007 to má dokonce posvěcené Českou diabetologickou společností ČLS JEP. Ta jí totiž udělila statut Diabetologického centra, a to pro dospělé i dětské pacienty. V současné době nemocnice patří mezi několik málo center v Česku, která mají jak část pediatrickou, tak i část pro dospělé pacienty.

 

Dětská část diabetologického centra se nachází na dětském oddělení nemocnice. Část pro dospělé je situována ve druhém patře interního pavilonu. Péče o diabetiky je založena na těsné multioborové spolupráci. V rámci očního oddělení je zřízena specializovaná ambulance pro diabetiky, která poskytuje diagnostiku očních komplikací a provádí laserové fotokoagulace diabetických retinopatií. Neurologické oddělení provádí kvalitní diagnostiku diabetických polyneuropatií. Angiologická péče je zajištěna ve vzájemné spolupráci angiologa, cévních chirurgů a radiologů. K dispozici je duplexní sonografický přístroj, angiolinka s návazností na angioplastiky a chirurgické rekonstrukční operace včetně distálních bypassů. Na pracovišti nukleární medicíny je prováděna kvalitní třífázová scintigrafie skeletu k diagnostice Charcotovy osteoarthropatie, ortopedie je schopna provádět veškeré výkony na kloubech, funguje spolupráce při výrobě fixačních a odlehčovacích pomůcek pro léčbu diabetické nohy. Péče o těhotné diabetičky probíhá v úzké spolupráci s gynekologicko-porodnickým oddělením včetně dalšího zajištění novorozenecké péče pediatrickým oddělením.

 
Zodpovídá: Ing. Veronika Pysková
Vytvořeno / změněno: 1.11.2010 / 1.11.2010

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies