Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Datové centrum ICT

Přestavba centra ICT / serverovna
 

 
 
Název projektu:                         Projekt rozvoje ICT v p. o. Nemocnice Jihlava
Čas projektu: 01/2005 - 08/2005
Na projektu se podíleli: Kraj Vysočina / ROSS Holding / Hicomp Systems CZ a.s. / COMA zálohovací systémy a.s.

Projekt rozvoje ICT v p. o. Nemocnice Jihlava

       Tento projekt vznikal počátkem roku 2005 po revizi stavu serverového centra Nemocnice Jihlava. Docházelo k častým problémům s jednotlivými servery, řešili jsme problém bezpečného a kvalitního zálohování dat a řešením byl projekt, který jsme téhož roku předložili Krajskému úřadu Vysočina. Setkali jsme se s pochopením a předložený projekt byl z větší části schválen. Získali jsme tak potřebnou finanční podporu k realizaci - k modernizaci serverovny Nemocnice Jihlava. Samotná přestavba serverového centra (zejména po stránce stavebních úprav) proběhla již o několik let dříve a tak jsme se v tuto chvíli mohli plně věnovat pouze části technologické a ne stavební. (Fotografie z původní serverovny - ještě před stavebními úpravami - jsou pro zajímavost k dispozici zde.) Díky realizaci tohoto projektu vznikly výborné podmínky pro zázemí informačních a komunikačních technologií v naší organizaci.


Montování serverů Montování serverů Kompletní rack se servery a diskovým polem Otevřený rack se servery Diskové pole se zálohovacím zařízením Nové servery Zobrazovací konzole Detail: Servery a diskové pole


 

Servery

Úvodní popis nedostatků – problémů

       V době přípravy projektu byl stav všech serverů v naší organizaci nevyhovující vzhledem k požadovaným provozním nárokům. Z toho důvodu jsme navrhli zakoupení nových serverů a to v co nejkratší době, abychom předešli zbytečným výpadkům a problémům (již v té době k výpadkům docházelo!!!). Servery byly ve větší míře pouze „obyčejné kancelářské PC“ a tak byl jejich výkon naprosto zkreslen vzhledem k uvedeným hodnotám. Bylo třeba brát v úvahu, že na jednotlivé servery přistupují desítky až stovky uživatelů najednou a server musí jejich požadavky zpracovávat v reálném čase, zatímco „obyčejný kancelářský PC“ zpracovává zpravidla požadavky jednoho uživatele.


Projektový záměr / charakteristika – cíle záměru

       Cílem a záměrem projektu bylo vybudovat kvalitní podmínky pro fungující infrastrukturu informačních technologií Nemocnice Jihlava. Byla zde snaha o zajištění kvalitních podmínek pro práci všech zaměstnanců, kteří s informačními technologiemi v naší organizaci přijdou do kontaktu; byla zde snaha zajistit bezpečnost těchto technologií a zejména dat jak pacientských tak i ostatních dat organizace.


Požadavky na nové IT – rozbor

       Jako vhodné řešení cena/výkon jsme navrhli postavit celé serverové řešení na jedné platformě a to IBM serverů Intel s označením xSeries. Tyto servery jsou v provedení rack. Je možné vybrat také řešení tower, ovšem vzhledem k úspoře místa (nejenom) je vhodnější řešení rack. Architektura rozložení aplikací a dat byla také velmi nevyhovující vzhledem ke správě dat i aplikací a také vzhledem k jejich bezpečnosti. Proto jsme navrhli architekturu, která bude aplikace i data dělit: aplikační servery & datový server.


Zálohování

Úvodní popis nedostatků – problémů

       Zálohování všech důležitých dat v naší organizaci považujeme za jeden z prioritních úkolů oddělení IT. V případě ztráty dat by došlo k nevyčíslitelným a nenahraditelným škodám. Z důvodu rostoucích nároků na denní zálohování dat a se stále větší nutností zvyšovat periodu tohoto zálohování jsme navrhli rozšíření stávajících diskových kapacit.


Charakteristika stavu

       V době přípravy projektu jsme používali pro potřeby zálohování stávající diskové pole, které mělo kapacitu 3TB diskového prostoru. Tento diskový prostor byl již z poloviny zaplněn a v dohledné době, po plánovaném připojení dalších modalit RDG systému a po plánovaném zprovoznění uživatelských HOME adresářů, mělo dojít k jeho rychlému a úplnému zaplnění. Zprovoznění HOME adresářů jsme považovali za jednu z nutných a chybějících aktivit oddělení IT a to z důvodu systémového zálohování dat našich uživatelů, kteří jsou odkázání pouze na prostředky oddělení IT.


Projektový záměr

       Cílem projektu bylo plně zabezpečit diskové kapacity v potřebné velikosti a to na více jak 3 roky dopředu. Kapacity budou využívány jednak systémem PACS pro digitalizaci RDG snímků a navíc jako úložiště pro zálohy dat.


Požadavek na nové IT – rozbor

       Z důvodu již instalovaného a provozovaného diskového pole (PowerSTOR FA6000) jsme navrhli řešení, které znamenalo pouze jeho rozšíření. Konkrétně šlo o přidání jednoho „boxu“ osazeného plným počtem disků – tj. 16ks/400GB - tento box s velkokapacitními disky (v konfiguraci RAID5 s 1-2 náhradním diskem) rozšíří čistou využitelnou kapacitu diskového pole cca o 5.2 TB. S ohledem na plánované využití instalovaného nezávislého FC diskového pole pro více aplikací, a potažmo také serverů, jsme doporučili rozšířit stávající jednořadičovou konfiguraci ještě o druhý redundantní RAID řadič a to hned z několika důvodů:

  • Druhý RAID řadič doplní systém diskového pole na plně redundantní, bez jediného „Single Piont of Failure“. Takto se podstatně zvýší spolehlivost zařízení využívaného jako centrální víceúčelový mnohouživatelský diskový subsystém.
  • Druhý RAID řadič umožní zvýšit celkový výkon instalovaného diskového subsystému (řádově na dvojnásobek). Jeden řadič může poskytovat data aplikaci PACS, druhý řadič bude sloužit jako datový prostor dalším aplikacím jako jsou zálohy apod.
  • Druhý RAID řadič zvýší dostupnost dat - každý disk je nyní dostupný dvěmi cestami. Rovněž další bloky disků budou moci být připojeny redundantními datovými spoji.
  • Druhý RAID řadič umožní vytvořit dvojité datové cesty od kritických serverů a výpočetních clusterů k diskovému poli a dále takto zvýšit zabezpečení celého výpočetního systému.
 
Zodpovídá: Mgr. David Zažímal
Vytvořeno / změněno: 11.6.2008 / 11.6.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze