Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Ambulantní trakt

 

 
 

logo

Ambulance kardiologického oddělení 

 

Ambulantní složku tvoří příjmová ambulance, která zabezpečuje příjem pacientů na kardiologické oddělení, a to jak akutních, tak i objednaných. Je umístěna na centrálním příjmu nemocnice. Další součástí jsou specializované kardiologické ambulance, jejichž náplní je dispenzární péče o pacienty s  chorobami kardiovaskulárního aparátu. Jedná se především o pacienty s ischemickou chorobou srdeční, po prodělaném infarktu myokardu, s anginou pectoris, chlopenními vadami, závažnou hypertenzí, poruchami srdečního rytmu, implantovanými kardiostimulátory a  o pacienty s kumulací rizikových faktorů (vysoký TK, obezita, cukrovka, kouření, vysoké hladiny krevních tuků), kteří jsou ohrožení akutní srdeční příhodou. Dále provádí vyšetření nových pacientů se srdečními obtížemi.

Klinická kardiologická činnost je zaměřena kromě léčby srdečních onemocnění především na rychlou a širokou funkční diagnostiku těchto onemocnění. Tato diagnostika zahrnuje echokardiografické vyšetření transtorakální a transezofageální, provádění zátěžových testů formou bicyklové ergometrie, dobutaminového zátěžového testu, diferenciální diagnostiku synkopálních stavů využitím Holterovského monitoringu a testu na nakloněné rovině. Pro diagnostiku a léčbu hypertenze se provádí 24 hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku. Součástí předoperačního vyšetření před kardiochirurgickou operací je i provedení spiroergometrického vyšetření.

 

Součástí ambulantního traktu jsou tyto ambulance:

Příjmová kardiologická ambulance        tel.: +420 567 157 579

Konziliární kardiologická ambulance     tel.: +420 567 157 579

Kardiologická ambulance                       tel.: +420 567 157 844

Ambulance funkční diagnostiky              tel. +420  567 157 613

Kardiostimulační ambulance                   tel.: +420 567 157 824

Angiologická ambulance                              tel.    +420  567 157 803

 

 

Personální obsazení:

Vedoucí lékař:  MUDr. Lubomír Ledvinka                                       tel.: +420 567 157 844

Vedoucí sestra: Jana Tomášková                                                   tel.: +420 567 157 844

ambulance
 
Zodpovídá: Nemocnice Jihlava
Vytvořeno / změněno: 26.3.2008 / 13.2.2015

 

Cesta: Titulní stránka > Tématická nabídka > Nechirurgické obory > Interní oddělení > Spektrum péče > Endokrinologická ambulance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze