Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO PACIENTY

Vážení pacienti, níže aktualizujeme informace týkající se plánovaných výkonů a ambulancí. Všechny pacienty, které čekají výkony a specializovaná vyšetření, obvoláváme. Děkujeme za pochopení.
 

 
 
Ambulantní vyšetření:
Vzhledem k epidemiologické situaci jsme zrušili všechna objednání přes eAmbulanci do nutriční, ortopedické dospělé i dětské, neurologických, oční a ORL ambulance. 
A dále objednání přes eAmbulanci na kožní ambulanci, dětskou endoskopii, rehabilitaci, urologii, proktologii.
 Všechny objednané pacienti, kterých se to týká, jsme již telefonicky kontaktovali. Prosíme také všechny, pokud nemusíte, nenavštěvujte nemocnici.

Urologické oddělení

Zrušené jsou neakutní plánované výkony (operace prostaty, zevního genitálu, rekonstrukční operace). Nadále zůstávají v programu pacienti s onkologickým onemocněním a pacienti s blokádou močových cest.

 

ORL

Provoz ORL je s ohledem na všeobecně známou epidemiologickou situaci v nouzovém režimu. Zajišťujeme chod ORL ambulance ve směnném, 24- hodinovém provozu. Specializované ambulance a vyšetření jsou zrušeny do odvolání. Rovněž jsou do odvolání zrušeny všechny plánované neakutní operační výkony. Provádíme pouze neodkladné operace.

Před návštěvou ORL ambulance zvažte, zda je Vaše návštěva nezbytná, zda nebude možné problém řešit telefonicky. Chráníte tak zejména sebe a své blízké před možným kontaktem s nákazou coronavirem. Telefonickou konzultaci můžete realizovat na tel. čísle 567 157 335 v době 8-12 hod, 14-18 hod. případně i v jiný čas- akutní stavy. Recepty na dlouhodobě užívané léky Vám zajistíme prostřednictvím zaslání kódu pro lékárnu formou SMS. Děkujeme za pochopení.

Rušíme neakutní výkony. Nadále se budou operovat akutní výkony, provádíme diagnostické a terapeutické výkony, kde pro opoždění diagnostiky může vést k progresi (onkologické výkony).

Rušíme plánované neakutní hospitalizace- infuze, odborné ambulance- poruchy rovnováhy, audiologie, sluchadla, onkologická a foniatrická ambulance, logopedie.

 

Chirurgické oddělení

Rušíme všechny plánované operace kromě onkologických pacientů a stavů, které by v horizontu jednoho až dvou měsíců vedly k poškození zdraví.

 

Kožní oddělení

Zrušena e-Ambulance, kosmetologické zákroky, zákrokový sálek, omezený provoz lymfologie,

v ambulantní péči přechod k ošetření a vyšetření neodkladných případů, bez omezení ambulance biologické léčby.

 

OTO

Zrušeny jsou TEP, artroskopie, výkony na malých kloubech.

 

Kardiologické oddělení

Zajišťujeme akutní péči jak v lůžkovém, tak ambulantním sektoru. Zrušeny jsou všechny ambulance s dispenzární péčí, angiologická a echo ambulance, kardiostimulační ambulance.

 

Neurologické oddělení

Pozastavujeme plánované hospitalizace (většinou chronické bolesti zad apod.). Provoz odborných poraden a pomocných vyšetření ponecháváme beze změny.

 

Rehabilitační oddělení

Omezíme plánovaná vyšetření a procedury u chronických bolestí zad a kloubů, dále omezíme fyziatrii (elektroléčbu, magnetoléčbu, vodotoléčbu) u neakutních problémů.

 

Dětské oddělení:

Ruší se plánované operace i odborné ambulance.


Plicní oddělení

Rušíme plánované dispenzární kontroly u stabilních pacientů bez obtíží- recepty na léky zašleme, pacienty s obtížemi ošetříme.  Ambulance pro poruchy dýchání ve spánku- pacienty přeobjednavame kompletně, taktéž ambulance pro asistenci odvykání kouření.

V ostatních ambulancích a na bronchoskopiich prozatím řešíme jednotlivé případy individuálně dle povahy a urgence konkrétního nálezu/diagnózy.


Gynekologicko-porodnické oddělení

Porodnické stanice:

Doprovod u porodu bohužel není možný, děkujeme za pochopení. 

Gynekologická stanice:

Ambulance: v provozu je pouze onkogynekologická komise ve středu, jinak přijímáme pouze akutní případy

Operativa: Pouze akutní stavy a onkogynekologické výkony a interrupce 

Hematologické oddělení

Dárce odebíráme, pouze s omezením nevhodného zdravotního stavu a cestovatelské anamnézy. Rozšířili jsme odběrové hodiny, aby nedocházelo ke koncentraci velkého počtu dárců najednou.

Informace pro pacienty docházející na ozařovny:

Pacienti mají vymezený boční vchod od parkoviště uvnitř areálu, vchod je označen "ozařovny". 

ARO

Uzavřena ambulance bolesti

Oční a interní oddělení

Zrušeny plánované výkony

OZM

Provoz nepřerušen, platí všeobecná epidemiologická opatření.

Pacienty žádáme, aby plánované vyšetření zkonzultovali se svým indikujícím lékařem, je-li požadované plánované vyšetření nezbytně nutné, nebo je-li odložitelné.

Akutní vyšetření provádíme i nadále. Prosíme, dostavte se na vyšetření s rouškou.

Rušíme screeningová vyšetření prsu.


Onkologické oddělení

Onkologické oddělení i nadále poskytuje nepřetržitou onkologickou péči pacientům, týká se to podávání cytostatik, biologické léčby i ozařování. Nadále probíhají multioborové indikační komise. Byla pouze zrušena dispenzární ambulance a pac. jsou přeobjednáváni na pozdější termíny. Pokud máte plánovanou dispenzární kontrolu v době od 16.3. do 31.5. 2020, budete buď námi aktivně kontaktováni na nahlášené mobilní telefony nebo se můžete sami přeobjednat na tel. č. 567 157 414. Pokud ale máte nějaké nové nebo zhoršující se potíže, zůstává termín dispenzární kontroly v platnosti a budete vyšetřeni.

Pokud nás navštívíte ať jako pacient nebo jako doprovod, prosím po celou dobu pobytu v areálu noste ústní roušky, chráníte nejen sebe, ale především své okolí. Pokud není nutný doprovod rodiny, choďte raději na vyšetření nebo léčbu sami.

Pokud jste již u nás v léčbě a budete mít známky akutního onemocnění dýchacích cest (kašel, bolesti v krku, zvýšenou teplota) nechoďte do nemocnice mezi ostatní pacienty, ale kontaktujte nás z domu telefonicky na č. 567 157 423 (ozařovny) nebo 567 157 193 (chemostacionář).

Interní odborné ambulance 

REVMATOLOGICKÁ  AMBULANCE

Revmatologická ambulance  v době  koronavirové  pandemie až do odvolání omezuje provoz pouze na léčbu pacientů Centra biologické léčby Vysočina a zajištění elektronických receptů léčiv vázaných na revmatologa formou zaslání sms do mobilních telefonů.

Předepisování biologické léčby probíhá  každé úterý na 2.podlaží pavilonu E v prostorách diabetologického centra.

Aplikace nitrožilních léčiv bude  probíhat na Gastroenterologickém  pracovišti v 2.podlaží pavilonu  G  (budova  pediatrie a gynekologie).   

Kontakt v Nemocnici Jihlava pro pacienty revmatologické ambulance:

567 157 225, ev.227

MUDr. Kateřina Vetchá: Stankova.kat@centrum.cz

MUDr. Andrea Houzarová: houzarovaa@nemji.cz

 Informace  pro pacienty  v období současné epidemiologické situace vydala Evropská liga proti revmatismu  na odkazu viz níže.

https://www.revmatologicka-spolecnost.cz/aktuality/informace-pro-pacienty-vydane-evropskou-ligou-proti-revmatismu-tykajici-se-infekce-covid-19-619

NEFROLOGICKÁ  AMBULANCE

Nefrologická ambulance  v době  koronavirové  pandemie až do odvolání omezuje provoz pro nezbytné kontroly pacientů, vždy po telefonické nebo e-mailové domluvě. Zajišťujeme předepisování léků nezbytných pro pokračování léčby formou sms.

Kontakt v Nemocnici Jihlava pro pacienty nefrologické ambulance ve všední dny 

6-14:30 hod.:  567 157 225, ev.227

MUDr. Alena Svobodová: svobodovaa@nemji.cz

MUDr. Petr Knetl: knetlp@nemji.cz

MUDr. Jaroslav Točík: tocikj@nemji.cz

ALERGOLOGICKÁ  A  IMUNOLOGICKÁ  AMBULANCE

Ambulance  v době  koronavirové  pandemie až do odvolání zastavuje provoz, vyjma zajištění předepisování nezbytných léků formou sms.

Aplikace nitrožilních imunoglobulinů je zajištěna v prostorách diabetologického centra na 2.podlaží pavilonu E.

Kontakt v Nemocnici Jihlava pro pacienty alergologické a imunologické ambulance ve všední dny 6-14:30 hod.:  567 157 225, ev.227

MUDr. Šárka Vojáčková: vojackovas@nemji.cz

OSTEOLOGICKÁ AMBULANCE

Pracoviště  v době  koronavirové  pandemie až do odvolání omezuje provoz vyjma zajištění předepisování léků formou sms.

Kontakt v Nemocnici Jihlava: 6-14:30 hod.:  567 157 225, ev.227

MUDr. Aleš Pól: pola@nemji.cz

DIABETOLOGICKÉ CENTRUM  A ENDOKRINOLOGIE

Pracoviště  v době  koronavirové  pandemie až do odvolání omezuje provoz, vyjma zajištění nezbytných kontrol a předepisování léků formou sms.

Kontroly pacientů budou probíhat pouze po předchozí telefonické či e-mailové domluvě v prostorách ambulancí na 2.podlaží pavilonu E (endokrinologická ambulance přesunuta    z 3.podlaží).

Kontakt v Nemocnici Jihlava: 6-14:30 hod.:  567 157 227

MUDr. Michal Policar: policarm@nemji.cz

MUDr. Martina Kopáčková: kopackovam@nemji.cz

MUDr. Lucie Sobotková: sobotkoval@nemji.cz

GASTROENTEROLOGICKÉ PRACOVIŠTĚ

Pracoviště  v době  koronavirové  pandemie až do odvolání omezuje provoz, vyjma zajištění nezbytných diagnostických výkonů a předepisování nezbytných léků formou sms.Nezbytné kontroly pacientů budou probíhat pouze po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.

Aplikace biologické léčby pokračuje obvyklým způsobem při dodržování veškerých protiepidemických opatření.

Kontakt v Nemocnici Jihlava: 6-14:30 hod.:  567 157 195

MUDr. Marie Tomanová: tomanovam@nemji.cz

MUDr. Jan Škorpík:  skorpikj@nemji.cz

MUDr. Ondřej Filip: filipo@nemji.cz

MUDr. Tereza Jelínková: jelinkovat@nemji.cz

MUDr. Jan Huml: humlj@nemji.cz


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Zachrlová
Vytvořeno / změněno: 16.3.2020 / 16.3.2020

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze