Orientační nabídka

Nemocnice Jihlava

Mobilní verze webu

Aktualizované informace pro návštěvy

Vážení, návštěvy v naší nemocnici jsou povoleny od 28. února dnech středa a neděle od 15:00 – 17:00 hodin s tím, že zatím platí pro pacienty, u nichž je hospitalizace delší jak 5 dní po sobě jdoucích za podmínek, které najdete níže v tomto dokumentu.
 

 
 
Návštěvy se v jeden čas účastní nejvýše dvě osoby, které nejeví známky onemocnění COVID-19. K ochraně dýchacích cest je nutné mít nasazený respirátor FFP2 bez výdechového ventilu, toto opatření platí i pro děti, v případě že budou návštěvou. 
Návštěvy pacientů v izolaci jsou možné pouze po dohodě s ošetřujícím lékařem, stejně jako výjimka z výše uvedeného pravidla. 

Podmínky k umožnění návštěvy: 
a) Osoba navštěvující pacienta absolvovala nejdéle před 72 hodinami před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který doloží zprávou z laboratoře. Nebo nejdéle před 24 hodinami absolvovala test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a prokáže to potvrzením. Personál na místě neprovádí testování osob, které přicházejí na návštěvu, testy je nutné zajistit cestou odběrových míst. Nebo 
b) osoba, která byla očkovaná proti onemocnění COVID-19 doloží tuto skutečnost národním certifikátem o provedeném očkování a: od aplikace dokončeného očkovacího schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní a v případě osoby, která dovršila 18 let, zároveň nejvýše 270 dnů, nebo byla jí podána posilovací dávka. Nebo 
c) Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a doloží o tom doklad. 

Přítomnost třetí osoby (není omezeno jen na rodinného příslušníka) při porodu je možná v případě, že jsou splněny tyto podmínky: 
 • třetí osoba je bez příznaků 
• splnění jednoho z bodů bod a) – c), v případě jejich nesplnění se třetí osoba podrobí ve POCT testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 před přijetím rodičky, a to s negativním výsledkem. Test je zpoplatněn dle platného ceníku Nemocnice Jihlava porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami • třetí osoba používá respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu

Oddělení šestinedělí a rizikového těhotenství

-viz podmínky výš a navíc: jedna návštěva denně a to maximálně 2 osoby najednou, návštěvy jsou možné denně. Doporučená doba návštěv 15-17 hodin


 
Zodpovídá: Mgr. Monika Zachrlová
Vytvořeno / změněno: 22.2.2022 / 22.2.2022

 

Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Tiskové centrum

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies